tỷ suất lợi nhuận trong bột giặt

Môi trường sản xuất

Đối tác hợp tác

Hãng bột giặt giảm nửa lãi khi thực hiện 'ba tại chỗ'- tỷ suất lợi nhuận trong bột giặt ,Oct 19, 2021·Luỹ kế 9 tháng, Bột giặt LIX thu xấp xỉ 2.200 tỷ đồng, trong đó thị trường nội địa đóng góp 1.836 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, mới hoàn thành khoảng 57% kế hoạch.Lợi nhuận Bột giặt NET tăng gấp đôiDoanh thu của Bột giặt NET đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng hơn gấp đôi, lên 119 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất vào sự thay đổi là việc cải thiện biên lợi nhuận gộp trong hoạt động kinh doanh.CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX

Sep 05, 2022·CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX. VIETNAMREPORT; VNR500; FAST500; PROFIT500; TOPTEN; ... Khả năng sinh lợi xét trong ngành. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản. Bottom 25%: 25%-m: m-25%: Top 25%: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Bottom 25%: 25%-m: m-25%: Top 25%: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ...

CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX

Sep 05, 2022·CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX. VIETNAMREPORT; VNR500; FAST500; PROFIT500; TOPTEN; ... Khả năng sinh lợi xét trong ngành. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản. Bottom 25%: 25%-m: m-25%: Top 25%: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Bottom 25%: 25%-m: m-25%: Top 25%: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ...

Bột giặt Lix tăng lãi nhờ lợi nhuận từ khu "đất vàng"

Jul 21, 2022·Trong quý II, Bột giặt Lix ghi nhận hơn 700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu tài chính lại tăng đến 28 lần lên hơn 26 tỷ đồng, chủ yếu đến từ gần 24 tỷ đồng lợi nhuận được Công ty TNHH Xalivico chia trong tháng 6.

Bột giặt Lix tăng lãi nhờ lợi nhuận từ khu ‘đất vàng’

Jul 21, 2022·Trong quý II, Bột giặt Lix ghi nhận hơn 700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu tài chính lại tăng đến 28 lần lên hơn 26 tỷ đồng, chủ yếu đến từ gần 24 tỷ đồng lợi nhuận được Công ty TNHH Xalivico chia trong tháng 6.

Bột giặt NET: Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 61,74 tỷ đồng, gấp …

Oct 20, 2015·Lợi nhuận của công ty nhờ đó đã tăng gấp 3,1 lần, đạt 21,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, CTCP Bột Giặt NET thu về 594,6 tỷ đồng doanh thu và 61,74 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 61,74 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. EPS 9 tháng đầu năm xấp xỉ 3.859 đồng/cổ phiếu.

Bột Giặt LIX lợi nhuận giảm trong quý III

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 649,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 47,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,2% và 0,4% so với cùng kỳ Quảng cáo | Email: quangcaobaocungcau | Hotline: 0917 267 237

Lợi nhuận Bột giặt NET tăng gấp đôi

Doanh thu của Bột giặt NET đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng hơn gấp đôi, lên 119 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất …

Bột giặt NET: Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 61,74 tỷ đồng, gấp …

Oct 20, 2015·Lợi nhuận của công ty nhờ đó đã tăng gấp 3,1 lần, đạt 21,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, CTCP Bột Giặt NET thu về 594,6 tỷ đồng doanh thu và 61,74 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 61,74 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Những ngành hưởng lợi từ đại dịch Covid-19: Bột giặt Net và Lix …

Apr 20, 2020·Công ty cổ phần Bột giặt Net (Netco, HNX: NET) cũng có kết quả đột biến, doanh thu thuần tăng 42% lên 357 tỷ nhờ sản lượng tiêu thụ tăng và lợi nhuận sau thuế tăng 108% lên 32 tỷ đồng. Đây là quý có kết quả lợi nhuận cao nhất trong lịch sử niêm yết từ 2009.

Về tay Masan, lợi nhuận bột giặt NET tăng mạnh

Oct 21, 2020·Mức định giá của Bột giặt NET xấp xỉ 46 triệu USD. Năm 2020 Bột giặt NET đặt mục tiêu đạt 1.300 tỷ đồng doanh thu và 86,28 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm Bột giặt NET đã hoàn thành trên 85% kế hoạch doanh thu và vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Bột giặt LIX: Giá nguyên liệu giảm lợi nhuận quý 3 tăng 25,4%

Oct 19, 2019·Công ty cổ phần Bột giặt LIX (HOSE: LIX) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 kèm giải trình. Theo đó, quý 3 doanh thu thuần đạt 657 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận gộp đạt 153,5 tỷ đồng, tăng 34%; lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng, tăng 25,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng ...

Lợi nhuận sau thuế của Bột Giặt LIX đạt 230 tỷ đồng

Jan 22, 2021·Năm 2020, Bột giặt LIX đặt mục tiêu doanh thu khoảng 2.772 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng. Với kết quả quý IV, công ty đã hoàn thành vượt 5% mục tiêu về doanh thu và vượt 27% mục tiêu về lợi nhuận.

Bột giặt Lix dự kiến lợi nhuận quý IV tiếp tục giảm, cả năm …

Nov 08, 2021·Bột giặt Lix (Lixco, HoSE: LIX) công bố Nghị quyết HĐQT đề ra kế hoạch kinh doanh quý IV gồm doanh thu 646 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp vừa công bố BCTC hợp nhất quý III với kết quả kinh doanh không khả quan.

Bột Giặt LIX lên kế hoạch lợi nhuận tăng 7% so với năm …

Sep 20, 2022·Theo báo cáo thường niên 2021, CTCP Bột Giặt LIX (HOSE: LIX) đặt mục tiêu 2.900 tỷ đồng doanh thu và 225 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2022, lần lượt tăng …

Bột giặt Lix tăng lãi nhờ lợi nhuận từ khu 'đất vàng'

Jul 21, 2022·Nhóm các chi phí thường xuyên kỳ này tăng hơn 23%. Nhưng nhờ lợi nhuận từ Xalivico, Bột giặt Lix vẫn lãi gần 70 tỷ đồng, tăng 74%. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ ba …

Những ngành hưởng lợi từ đại dịch Covid-19: Bột giặt Net và Lix …

Apr 20, 2020·Công ty cổ phần Bột giặt Net (Netco, HNX: NET) cũng có kết quả đột biến, doanh thu thuần tăng 42% lên 357 tỷ nhờ sản lượng tiêu thụ tăng và lợi nhuận sau thuế tăng 108% lên 32 tỷ đồng. Đây là quý có kết quả lợi nhuận cao nhất trong lịch sử niêm yết từ 2009.

Những ngành hưởng lợi từ đại dịch Covid-19: Bột giặt Net và Lix …

Apr 20, 2020·Công ty cổ phần Bột giặt Net (Netco, HNX: NET) cũng có kết quả đột biến, doanh thu thuần tăng 42% lên 357 tỷ nhờ sản lượng tiêu thụ tăng và lợi nhuận sau thuế tăng 108% …

Bột giặt Lix tăng lãi nhờ lợi nhuận từ khu ‘đất vàng’

Jul 21, 2022·Trong quý II, Bột giặt Lix ghi nhận hơn 700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu tài chính lại tăng đến 28 lần lên hơn 26 tỷ đồng, chủ yếu đến từ gần 24 tỷ đồng lợi nhuận được Công ty TNHH Xalivico chia trong tháng 6.

Lợi nhuận Bột giặt NET tăng gấp đôi

Oct 20, 2020·Năm 2019, thương hiệu bột giặt này đạt doanh thu thuần 1.157 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế hơn 80 tỷ đồng, tăng 42,3% so với năm 2018. Theo ban lãnh đạo công ty, thị phần hiện tại của Bột giặt NET trong ngành là 1,5%.

Bột giặt Lix dự kiến lợi nhuận quý IV tiếp tục giảm, cả năm …

Nov 08, 2021·Bột giặt Lix (Lixco, HoSE: LIX) công bố Nghị quyết HĐQT đề ra kế hoạch kinh doanh quý IV gồm doanh thu 646 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp vừa công bố BCTC hợp nhất quý III với kết quả kinh doanh không khả quan.

Lợi nhuận Bột giặt NET tăng gấp đôi

Doanh thu của Bột giặt NET đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng hơn gấp đôi, lên 119 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất vào sự thay đổi là việc cải thiện biên lợi nhuận gộp trong hoạt động kinh doanh.

Bột giặt NET vượt 38% kế hoạch lợi nhuận trong 9 tháng

Oct 28, 2020·Biên lợi nhuận gộp tăng lên 22,9% từ mức 20,1%. Khấu trừ thuế và chi phí, Bột giặt NET báo lãi sau thuế gần 30 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Bột giặt NET đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 119 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 104 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ.

Bột giặt Lix tăng lãi nhờ lợi nhuận từ khu "đất vàng"

Jul 21, 2022·Trong quý II, Bột giặt Lix ghi nhận hơn 700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu tài chính lại tăng đến 28 lần lên hơn 26 tỷ đồng, chủ …

Lợi nhuận Bột giặt NET tăng gấp đôi

Oct 20, 2020·Năm 2019, thương hiệu bột giặt này đạt doanh thu thuần 1.157 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế hơn 80 tỷ đồng, tăng 42,3% so với năm 2018. Theo ban lãnh đạo công ty, thị phần hiện tại của Bột giặt NET trong ngành là 1,5%.